Rozcestník

obec Hvozdec

Poplatky

Poplatky je možno hradit bankovním převodem na účet 6525131/0100 nebo úhradou v hotovostti v pokladně obecního úřadu Hvozdec na adrese Hvozdec 12, a to v úřední hodiny pondělí a čtvrtek od 18,00 hodin do 20,00 hodin.

 

Místní poplatky

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1000,- Kč/ trvale žijící osobu
1000,- Kč/ rekreační objekt
poplatek ze psa  100,- Kč
poplatek za využití veřejného prostranství  za každý započatý den / m2 10,- Kč
poplatek za umístění stavebních zařízení (možná dohoda o dlouhodobém poplatku paušální částkou 1 200,- Kč/rok) 3,- Kč
poplatek za kulturní a sportovní akce 1,- Kč
pronájmy dalších nebytových prostor na základě vyhlášených záměrů ZO Hvozdec  sazba dle záměru ZO

 

Správní poplatky

poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč
poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu 100,- Kč
poplatek za ověření kopie (vidimace) 30,- Kč
poplatek za ověření podpisu (legalizace) 50,- Kč
poplatek za vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy, anebo na místní  komunikaci 500,- Kč
výpis z Katastru nemovitostí za 1 stránku 100,- Kč (za každou další stránku 50,- Kč)
výpisy z registrů 100,- Kč

 

Místní poplatek za užívání hrobového místa

Majitelům vždy chodí složenka!
Poplatek se hraní na 10 let.

Kolumbárium 400,- Kč
Urnový hrob 500,- Kč
Jednohrob 1000,- Kč
Dvojhrob 2000,- Kč
Hrobka 2000,- Kč
Dvojhrobka 2000,- Kč

 

Poplatky za pronájem prostor v budově OÚ


Pronájem velkého sálu pro členy Společenského klubu a místní organizace

Předmět pronájmu 1–4 hodiny (hodinově) 5 hodin a více (paušálně)
a) V topné sezóně 100,-/h 500,-
b) Ostatní období roku 50,-/h 300,-

 

Pronájem velkého sálu pro ostatní zájemce           

Předmět pronájmu 1–4 hodiny (hodinově) 5 hodin a více (paušálně)
a) V topné sezóně 120,-/h 1000,-
b) Ostatní období roku 100,-/h 500,-

Pronájem malé zasedací místnosti pro členy klubu a místní organizace

Předmět pronájmu 1–4 hodiny (hodinově) 5 hodin a více (paušálně)
a) V topné sezóně 75,-/h 300,-
b) Ostatní období roku 50,-/h 200,-

Pronájem malé zasedací místnosti pro ostatní zájemce

Předmět pronájmu 1–4 hodiny (hodinově) 5 hodin a více (paušálně)
a) V topné sezóně 100,-/h 350,-
b) Ostatní období roku 75,-/h 250,-

 

Poznámka:

Akce pro déti amláde atélovýchovná zájmová cinnost pro mistní obcany jsou od poplatku osvobozeny.

 

ODEBÍRAT NOVINKY

Kontakt

Obec Hvozdec
Hvozdec 12,
267 62 Komárov u Hořovic

E-mail: hvozdec@obec-hvozdec.cz 
Telefon: 311572339, 311573182

 

Úřední hodiny

pondělí:  18.00–20.00 hodin
čtvrtek:  18.00–20.00 hodin

Doprava

 

di

jr

mb

Rizika a nebezpečí

Vyrobeno s v Origine

26. 4. 2024 08:13

49.807416 13.878567 14 Nahoru